Collecte Collecte

Meedoen met de collecte?

Wilt u een bijdrage geven, dan kan dat online snel, eenvoudig en veilig via ons iDeal-loket. 

Klik op de collectezak of op deze link.
 

Of nog makkelijker: scan deze QR-code met uw telefoon!

U kunt ook met collectebonnen bijdragen:
doe ze dan svp in de brievenbus bij:
- Hans van Alten, Schoener 87, Velserbroek
- of bij: Gerrit Out, Kruidbergerweg 79, Santpoort.
U kunt ze ook opsturen naar het Kerkelijke Bureau,
Burg. Enschedélaan 65, 2071AT Santpoort.
Als u er niets bijzet, worden de bonnen 50/50
verdeeld over de Diaconie en de Kerk.
 

U kunt natuurlijk ook bijdragen via een overschrijving naar het rekeningnummer van onze Kerk en/of van onze Diaconie respectievelijk op IBAN NL37INGB0000119246 t.n.v. Protestantse Gemeente Santpoort-Velserbroek, of IBAN NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie PG Santpoort-Velserbroek, onder vermelding van 'collecte'.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

terug