Van de Diaconie mei Van de Diaconie mei
Beste mensen,

De collecten hebben in maart het volgende opgebracht;
6 mrt Diaconie €    185,45
13 mrt Noodhulp Oekraïne € 1.015,75
20 mrt KiA-project Z 009085  €    156,10
27 mrt PKN / Missionair Werk €    160,95

Voor onze Kerk was de totaalopbrengst € 420,52

De speciale collecte voor Noodhulp in Oekraïne kwam in de plaats van de gebruikelijke collecten voor zowel Diaconie als voor Kerk. Ook via ons bankrekeningnummer ontvingen wij donaties voor dit doel en daarom konden wij het totaalbedrag van € 1.170 via Kerk in Actie overmaken. Een bijzonder mooi resultaat en alle gevers daarvoor hartelijk dank!
Namens de Diaconie, Jan BothofBezoek aan MercyShips

Mijn bezoek aan de Global Mercy, het tweede en grootste ziekenhuisschip ter wereld van MercyShips (u weet wel, waar wij ook aan hebben bijgedragen ..)
Ik was al enthousiast, maar werd het toen nog meer.

Tijdens een rondleiding van een uur werd ik o.a. meegenomen naar de operatiekamers met zeer geavanceerde apparatuur. Daarbij gaf een chirurg (virtueel) een presentatie.
Door de smalle gangen gingen we naar de kinderafdeling waar een aantal kinderbedden geheel klaargemaakt voor ontvangst met patchwork dekentjes en knuffels. Bijzonder was dat onder het kinderbed, nog een bed was voor een ouder/verzorger.

De vrijwilligers verbinden zich aan MercyShips van twee weken tot een aantal jaar. Degene die mijn groep begeleidde was zelf werkzaam in het onderwijs. Haar echtgenoot was directeur van een ziekenhuis, hij had ook een groep belangstellenden. Zij waren in het verleden al vier jaar op het schip werkzaam geweest.

Er zijn trouwens ook (jonge) gezinnen die een tijdlang op het schip verblijven. Voor de bemanning is er gezondheidszorg, fysio, tandarts, sport etc. De kinderen krijgen onderwijs aan boord.
Naast medische functies zijn er ook veel technische- en algemene beroepen. Dat varieert van Kapitein tot AV-technicus, van Keukenmedewerker tot Receptionist etc.
Ik ben blij dat ik op dit bijzondere schip geweest ben en wens hun een goede vaart en veel succes wanneer de vrijwilligers m.n. in Zuid-Afrika de allerarmsten van de wereld een nieuwe toekomst bieden.
Vicky Koster, diaken


 
 
Van de Diaconie april Van de Diaconie april
Beste mensen,

Zondag 13 maart jl. is er in de Dorpskerk en in het Kruispunt één collecte gehouden, die in zijn geheel bestemd was voor Noodhulp Oekraïne. De uiteindelijke opbrengst is € 1.164,75 geworden. Een bijzonder mooi resultaat dat inmiddels via Giro 555 / Kerk in Actie gedoneerd is.
Ons hart en onze gebeden gaan uit naar alle getroffenen, vluchtelingen en natuurlijk ook alle hulpverleners!

De collecten hebben in februari het volgende opgebracht;
6 feb KiA Project Z000093 € 118,55
13 feb PKN / KiA Noodhulp € 134,30
20 feb Diaconie € 123,90
20 feb Diaconie doel Edukans € 136,40

Voor de Kerk was het totaal aan collecte-opbrengsten € 525,15.
Hartelijke dank voor uw giften via de zondagse collecten en/of via uw online donaties.

Op maandag 21 maart heeft onze Diaconie voor het eerst in dit jaar weer samen kunnen komen om de lopende zaken te bespreken maar tevens om ons te buigen over de diverse aanvragen voor (financiële) hulp, veraf maar ook dichtbij. Natuurlijk altijd goed om elkaar weer eens in levende lijve te ontmoeten, maar we laten u graag weten dat wij in de afgelopen tijden dat we niet bij elkaar konden zitten elkaar toch ook altijd telefonisch en via e-mail konden informeren en ‘uitluisteren’. En ja, ook goed om te ervaren dat onze Diaconie al heel veel jaren in goede harmonie ‘grensoverschrijdend’ (Velserbroek en Santpoort ;-) samen optrekt en elkaar weet te vinden, niet alleen ten dienste van onze eigen kerkelijke gemeente maar ook daar buiten.

Een punt van zorg blijft dat wij al langere tijd géén voorzitter meer hebben. Na het vertrek van Hans Kosters in april vorig jaar is de functie van voorzitter eigenlijk al té lang vacant. Heine Wagenaar (scriba) en Jan Bothof (penningmeester) vervullen deze taak nu bij toerbuurt maar het is onze uitdrukkelijke wens dat wij een nieuwe diaken/voorzitter kunnen verwelkomen. Wie o wie?

Met een hartelijke groet, namens de Diaconie,
Jan Bothof

 
 
Van de Diaconie Van de Diaconie
Hieronder vindt u een overzicht van de verslagen van de Diaconie zoals die de afgelopen maanden zijn gepubliciteerd in het kerkblad en op deze website.
 
 
Diaconie Diaconie
Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Het benodigde geld wordt ingezameld met de wekelijkse collectes tijdens de diensten en door het organiseren van activiteiten.
De Diaconie bestaat uit ca. acht diakenen uit Santpoort en Velserbroek en komt eens in de tien weken bij elkaar. De diakenen worden in principe voor een periode van vier jaar bevestigd.