Van de Diaconie juli Van de Diaconie juli
Beste mensen,

De collecten hebben in mei het volgende opgebracht;
1 mei Diaconie (gezamenlijke dienst) €  103,65
8 mei KiA Noodhulp €  166,95
15 mei KiA Binnenlands Diaconaat €  106,05
22 mei KiA Missionair werk €  121,20
26 mei Diaconie (Hemelvaartsdag) €    47,50
29 mei Jong Protestant (JOP) €    91,00

Daarnaast is via o.a. iDeal nog € 138,00 ontvangen.
Dit bedrag wordt verdeeld over de doelen van de mei collecten.

De collecten voor Kerk in Actie waren in mei:
  • Voor de vluchtelingen uit het noorden van Nigeria (8 mei). Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer.
  • Voor de ruim 120 jongeren die worden opgevangen in 28 gezinshuizen in de Glind, het ‘Jeugddorp’ (15 mei). 
  • Voor het werk voor kinderen in de Pioniersplekken (22 mei). 
De collecte voor het JOP was deze maand voor de ontwikkeling van werkvormen waarmee jongeren kennismaken met het diaconaat.

Voor onze Kerk was de totaalopbrengst in mei: € 668,95
Al met al weer een mooi resultaat, alle gevers hartelijk dank!
Namens de Diaconie, Heine Wagenaar

 
 
Van de Diaconie juni Van de Diaconie juni
Beste mensen,

De collecten hebben in april het volgende opgebracht;
3 april KiA Werelddiaconaat  €  126,10
10 april Jong Protestant (JOP) €  121,25
16 april Diaconie (Stille Zaterdag) €    25,50
17 april KiA Werelddiaconaat (1e Paasdag) €  390,10
24 april Diaconie €    81,90

Daarnaast is via o.a. iDeal nog € 142,50 ontvangen.
Dit bedrag wordt verdeeld over de doelen van de april collecten.

De collecten voor het Werelddiaconaat waren:
  • Voor de opvangcentra voor kinderen en ouderen in Moldavië (3 april) en
  • Voor het opvangcentrum voor jongeren in Beiroet (17 april).
De collecte voor het JOP was deze maand voor de PaasChallenge “Alles komt goed”.
In een spelvorm ontdekten jongeren de boodschap van Jezus.

Voor onze Kerk was de totaalopbrengst in april: € 778,07
Al met al weer een mooi resultaat, alle gevers hartelijk dank!
Namens de Diaconie, Heine Wagenaar
 
Bezoek aan MercyShips Bezoek aan MercyShips
Mijn bezoek aan de Global Mercy, het tweede en grootste ziekenhuisschip ter wereld van MercyShips (u weet wel, waar wij ook aan hebben bijgedragen ..)
Ik was al enthousiast, maar werd het toen nog meer.Tijdens een rondleiding van een uur werd ik o.a. meegenomen naar de operatiekamers met zeer geavanceerde apparatuur. Daarbij gaf een chirurg (virtueel) een presentatie.
Door de smalle gangen gingen we naar de kinderafdeling waar een aantal kinderbedden geheel klaargemaakt voor ontvangst met patchwork dekentjes en knuffels. Bijzonder was dat onder het kinderbed, nog een bed was voor een ouder/verzorger.De vrijwilligers verbinden zich aan MercyShips van twee weken tot een aantal jaar. Degene die mijn groep begeleidde was zelf werkzaam in het onderwijs. Haar echtgenoot was directeur van een ziekenhuis, hij had ook een groep belangstellenden. Zij waren in het verleden al vier jaar op het schip werkzaam geweest.

Er zijn trouwens ook (jonge) gezinnen die een tijdlang op het schip verblijven. Voor de bemanning is er gezondheidszorg, fysio, tandarts, sport etc. De kinderen krijgen onderwijs aan boord.
Naast medische functies zijn er ook veel technische- en algemene beroepen. Dat varieert van Kapitein tot AV-technicus, van Keukenmedewerker tot Receptionist etc.
Ik ben blij dat ik op dit bijzondere schip geweest ben en wens hun een goede vaart en veel succes wanneer de vrijwilligers m.n. in Zuid-Afrika de allerarmsten van de wereld een nieuwe toekomst bieden.
Vicky Koster, diaken
  
 
Van de Diaconie Van de Diaconie
Hieronder vindt u een overzicht van de verslagen van de Diaconie zoals die de afgelopen maanden zijn gepubliciteerd in het kerkblad en op deze website.
 
 
Diaconie Diaconie
Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Het benodigde geld wordt ingezameld met de wekelijkse collectes tijdens de diensten en door het organiseren van activiteiten.
De Diaconie bestaat uit ca. acht diakenen uit Santpoort en Velserbroek en komt eens in de tien weken bij elkaar. De diakenen worden in principe voor een periode van vier jaar bevestigd.