Beleid t/m 2021 Beleid t/m 2021
Om de betrokkenheid van de gemeenteleden te vergroten zijn er in elke wijk in het begin van dit proces meerdere gemeenteberaden geweest. Met externe ondersteuning hebben we met elkaar gesproken over wat we belangrijk vinden in de kerk, wat ons bindt, wat we belangrijk vinden en welke koers we willen varen.

In dit proces zijn de volgende documenten opgeleverd en besproken:
1. De opdracht zoals de AK die in juli 2018 heeft geformuleerd
2. De eerste rapportage van de commissie met Beleidsscenario's uit mei 2019. In de wandeling 'het rapport met de kruk met de drie poten' genoemd. Het is een discussiestuk over de kernwaarden van de gemeente.
3. Na een nieuwe ronde met gemeenteberaden over dit discussiestuk, is de tussenrapportage uit augustus 2019 opgeleverd door de commissie, met conclusies en aanbevelingen.
4. De aanbevelingen zijn onverkort door de AK overgenomen en de commissie is weer aan het werk gezet met een vervolgopdracht uit september 2019
5. In de zomer van 2020 heeft de commissie het vervolgrapport 'Samen sterker'  gepresenteerd. Met adviezen over een toekomstbestendige organisatieopzet, de invulling van de predikants-vacature in de wijk Velserbroek en het handhaven van twee plekken van samenkomst tot en met in ieder geval 2025. Van dit rapport is dit lezenswaardige artikel in het kerkblad van november 2020 verschenen. De kerkenraad heeft de conclusies en aanbevelingen uit het vervolgrapport onderschreven.
6. Op dit moment is de commissie bezig met het uitwerken van de vervolgopdracht van de AK uit november 2020. Op 7 juli 2021 is het rapport 'Naar een lichtere kerk' gepresenteerd aan de kerkenraden (deel A van de opdracht). De algemene kerkenraad heeft de commissie gevraagd om de voorgestelde nieuwe organisatiestruktuur verder uit te werken. 
 
terug